Fotografijos ateitis. Jau dabar, jau ?iandien.

Fotografijos ateitis. Jau dabar, jau ?iandien.

?Pa?angiausi fotografijos kūrimo ?rankiai, suteikiantys galimyb? lengvai redaguoti,
tvarkyti, saugoti ir bendrinti i? bet kur.

?Pa?angiausi fotografijos kūrimo ?rankiai, suteikiantys galimyb? lengvai redaguoti, tvarkyti, saugoti ir bendrinti i? bet kur.

Auk??iausio lygio PDF-fektyvumas.

Auk??iausio lygio PDF - efektyvumas.

Naudodami ?Adobe Acrobat DC“ nuskaitykite, redaguokite, pasira?ykite ir per?iūr?kite
dokumentus i? bet kur.

?

Geresn?s komandinio darbo galimyb?s.

Geresn?s komandinio darbo galimyb?s.

Bendradarbiavimo ?rankiai integruoti ? visas mūs? kūrybos programas: nuo ?Photoshop“ iki naujosios ?XD “. Tod?l gal?site lengvai i?saugoti, bendrinti bei sinchronizuoti i?teklius ir kurti ?edevrus, kad ir kur būtum?te.